ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-518-402 ต่อ 145